HongEr

Thông tin nhà máy

khu vực nhà máy: 3,000 m2
Số lượng nhân viên: Từ 100 đến 500 người
Địa chỉ nhà máy: Sales Office 1601-1602, A4,Zhujiang Plaza, Longgang