HongEr

Máy cấp phôi nắn thẳng cuộn tự động NC 3 trong 1

Nhà xuất bản: della@he-machine.com
thời gian: 2017-01-13

Máy cấp phôi tự động 3 trong 1 NC

Máy nắn thẳng, cấp phôi và tháo cuộn thép tự động 3 trong 1 NC

Máy cấp phôi cuộn tự động NC 3 trong 1

 

trước: Máy cấp phôi tháo cuộn nắn thẳng 3 trong 1

kế tiếp: Máy cấp phôi 3 trong 1 (0,3-3,2mm)