HongEr

Máy cấp phôi tháo cuộn nắn thẳng 3 trong 1

Nhà xuất bản: della@he-machine.com
thời gian: 2017-02-21
Máy cấp phôi nắn thẳng cuộn tự động NC 3 trong 1
Máy cấp phôi tự động NC có thiết bị tháo cuộn và nắn thẳng
Máy nắn thẳng cấp phôi có thiết bị tháo cuộn 3 trong 1


kế tiếp: Máy cấp phôi nắn thẳng cuộn tự động NC 3 trong 1