HongEr

Dây chuyền sản xuất phanh Pad_Auto Parts Stamping_Decoiler Feeder Feeder

thời gian: 2018-08-27
tóm lại: Dây chuyền cấp liệu cuộn dây HongEr cho sản xuất Pad phanh

Dây chuyền cấp liệu cuộn dây HongEr cho sản xuất Pad phanh


Xem bộ cấp liệu cuộn dây cho máy ép cuộn dây của hãng HongEr decoiler Dây chuyền ép cuộn dây GLK-H cho Phanh Pad dập Line:


Để biết thêm chi tiết về GLK-H loạt decoiler ép tóc feede r, LIÊN HỆ bây giờ!


kế tiếp: Chi tiết bức ảnh của tủ điện servo feeder