HongEr

Application_Automotive_Shock Cơ sở mùa xuân hấp thụ
Ứng dụng thiết bị xử lý cuộn dây HongEr trong ngành công nghiệp ô tô
Sản phẩm ứng dụng:
Shock Absorber mùa xuân cơ sởThiết bị cấu hình của mùa xuân cơ sở dập dòng:

1. Bộ nạp thẳng Decoiler

2. dập báo chí với chết