HongEr

Đường dẫn hướng dẫn Application_Automotive_Glass Lifter
Ứng dụng thiết bị xử lý cuộn dây HongEr trong ngành công nghiệp ô tô
Sản phẩm ứng dụng:

Kính nâng lên đường sắt hướng dẫn

Thép cường độ cao được sử dụng trong các thanh dẫn hướng nâng kính có thể tăng đáng kể độ cứng và độ bền của thanh dẫn hướng mà không làm tăng trọng lượng của thanh ray dẫn hướng.
Một cấu hình thiết bị chung cho hướng dẫn nâng kính đường sắt:

1. Bộ nạp thẳng Decoiler

2. dập báo chí với chết
Quay lại trang ứng dụng