HongEr

Application_Automotive_Brake Arm
Ứng dụng thiết bị xử lý cuộn dây HongEr trong ngành công nghiệp ô tô
Sản phẩm ứng dụng:

Cánh tay phanh
Một cấu hình thiết bị chung cho phanh cánh tay dập:


2. dập báo chí với chết