HongEr

Application_Electronic & Electrical_Terminals
Ứng dụng thiết bị xử lý cuộn dây HongEr trong ngành công nghiệp
điện & điện tử
Sản phẩm ứng dụng:

Thiết bị đầu cuối
Một thiết bị đầu cuối trong thiết bị điện tử là một thiết bị phần cứng để nối các mạch điện với nhau. Có rất nhiều loại thiết bị đầu cuối khác nhau:
Ghép nối
Tách
Móc
Solder Lugs
Thiết bị đầu cuối lưỡi uốn (thiết bị đầu cuối vòng)
Tháp pháo
Kiểm tra đầu dò (thiết bị đầu cuối pogo)
Clip
Thiết bị đầu cuối vít
Thiết bị đầu cuối Tab (kết nối nhanh, ngắt kết nối nhanh)
Dây hạt
Cấu hình thiết bị cơ bản cho dòng dập đầu cuối: