HongEr

Ứng dụng_Electronic & Electrical_Metal Clips
Ứng dụng thiết bị xử lý cuộn dây HongEr trong ngành công nghiệp điện & điện tử
Sản phẩm ứng dụng:

Clip kim loại
Clip kim loại có thể được tìm thấy trong hầu hết các sản phẩm điện tử. Nó được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau như thép không gỉ, đồng, hoặc các vật liệu sắt và kim loại màu khác.
Cấu hình thiết bị cho Clip dập kim loại